Even voorstellen:
Karin Heesakkers, geboren in 1967 en moeder van 3 kinderen. In 1990 heb ik mijn studie Sterrenkunde aan de universiteit Utrecht afgerond. Na een carrière in de ICT bij Cap Gemini heb ik in 2000 KleinKracht opgericht.

Van verwondering naar begrip
Datgene wat mij enthousiast en blij maakt, is het op eenvoudige wijze uitleggen van moeilijke dingen. Mensen blij maken wanneer ze iets waar ze zich altijd over verwonderd hebben ineens een beetje kunnen bevatten. Ik probeer kinderen (en de volwassenen in hun omgeving) de verwondering te laten voelen over de schoonheid en uitgestrektheid die de aarde omringt. En tegelijkertijd laat ik hen ervaren dat veel ogenschijnlijk onbegrijpelijke zaken begrepen kunnen worden als je ze onderzoekt. Dat wetenschap en techniek leuk zijn, niet eng of moeilijk.

KleinKracht
De naam KleinKracht geeft dat voor mij op vele manieren weer: mensen zijn kleine onderdeeltjes van het heelal, maar met een krachtig denkvermogen. Sterren zijn voor ons kleine puntjes in het heelal, tegelijk zijn het de krachtigste natuurfenomenen die we kennen. Een enkel kind lijkt klein te zijn ten opzichte van de grote wereld, toch schuilt er in elk kind de kracht iets moois van haar leven te maken. Sterrenkunde is slechts een klein onderdeel van hetgeen je een kind kunt leren, tegelijk schuilt er een aantrekkingskracht in die je voor veel verschillende leerdoeleinden kunt benutten.