Even voorstellen:
Karin Heesakkers, geboren in 1967 en moeder van 3 kinderen. In 1990 heb ik mijn studie Sterrenkunde aan de universiteit Utrecht afgerond. Na een carrière in de ICT bij Cap Gemini heb ik in 2000 KleinKracht opgericht.

Van verwondering naar begrip
Datgene wat mij enthousiast en blij maakt, is het op eenvoudige wijze uitleggen van moeilijke dingen. Mensen blij maken wanneer ze iets waar ze zich altijd over verwonderd hebben ineens een beetje kunnen bevatten. Ik probeer kinderen (via de volwassenen in hun omgeving) de verwondering te laten voelen over de schoonheid en uitgestrektheid die de aarde omringt. En tegelijkertijd laat ik hen ervaren dat veel ogenschijnlijk onbegrijpelijke zaken begrepen kunnen worden als je ze onderzoekt. Dat wetenschap en techniek leuk zijn, niet eng of moeilijk.

Van begrip naar verwondering
Als kind maakte ik regelmatig wandelingen met mijn vader. We spraken dan over de sterren en filosofeerden over de betekenis van tijd. Deze gesprekken hebben de basis gelegd voor mijn interesse in wetenschap. Mijn vader had zelf niet gestudeerd en had toch het lef om over deze moeilijke vragen na te denken en er ideeën over te vormen. Die open levensinstelling wens ik iedereen toe. Als juf of meester ben je gewend het juiste antwoord te weten, zeker als het gaat over taal of rekenen. Voor een onderzoekende denkhouding en nieuwe vakgebieden als sterrenkunde merkte ik dat ik de juffen en meesters vooral moest leren niet bang te zijn voor moeilijke vragen, maar ook enthousiast en nieuwsgierig, net als de kinderen. Samen zoeken naar antwoorden, vraagt iets anders van jou als volwassene.

KleinKracht
De naam KleinKracht geeft dat voor mij op vele manieren weer: mensen zijn kleine onderdeeltjes van het heelal, maar met een krachtig denkvermogen. Sterren zijn voor ons kleine puntjes in het heelal, tegelijk zijn het de krachtigste natuurfenomenen die we kennen. Een enkel kind lijkt klein te zijn ten opzichte van de grote wereld, toch schuilt er in elk kind de kracht iets moois van haar leven te maken. Sterrenkunde is slechts een klein onderdeel van hetgeen je een kind kunt leren, tegelijk schuilt er een aantrekkingskracht in die je voor veel verschillende leerdoeleinden kunt benutten.